Druga

Telekardiotokografija lahko reši življenje mnogih plodov

Telekardiotokografija lahko reši življenje mnogih plodov


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Program "Fetal Voice" je zasnovan tako, da pravočasno odkrije vaše stanje ploda, ki ogroža življenje ploda, in posledično o tveganju obvesti mater in zdravnika.

polno cardiotocogrбfia


Telekardiotokografija za zdravljenje plodov v maternici metoda zdravniškega pregleda, ki jo noseča mati lahko se uporablja tudi domaker zdravnik, ki opravlja preiskave, s pomočjo sodobne tehnologije na daljavo spremlja stanje otroka. Če йletet veszйlyeztetх бllapotot йszlel, opozarja vбrandуst, megelхzve z vsemi tragйdiбkat.Az Human Erхforrбsok Minisztйriuma, Egйszsйgьgyйrt Felelхs Бllamtitkбrsбgбnak йs na "Glas plod" alapнtуinak programa kezdemйnyezйsйre, temeljito strokovno egyeztetйseket цnбllу szakmakуdot kцvetхen prejela "polno cardiotocogrбfia". V ZDA ima 4,7 tisoč intrauterine smrti, kar pomeni, da je pred rojstvom izgubljenih vseh 213 preživetih plodov. Med letoma 2007 in 2012 je pri nas 2533 takih primerov zgodilo.

Še vedno so rojeni

Silvestrovanje v 168 urnah

Fetalna smrt živih plodov

Fetalna smrt živih plodov po 37 tednih

Perinatalna umrljivost za 1000 rojstev

2007

95 443

275

483

132

8,16

2008

97 443

283

416

118

7,43

2009

95 556

239

486

122

7,9

2010

81 185

204

375

102

7,13

2011

84 341

199

377

113

6,98

2012

87 858

197

396

107

6,81

Цsszesen:

541 826

1397

2533

694

7,4

Za 1000 rojstev:

2,73

4,67

1,28

7,4


Perinatalni in neonatalni ribolov na Madžarskem 2007-2012. (Vir: 2010-2012 "GEMEMI, 2007-2009" DELI ")
To ni samo tragedija za prizadete družine, je tudi resna izguba za družbo. A "tele-kardiotokográfiaS širjenjem želijo pobudniki zmanjšati število materničnih smrti.
Elmъlt йvtizedben koraszьlцtt ellбtбs бltalбnos javulбsa (npr. Perinatбlis intenzнv centri) prinesel perinatбlis halбlozбs (perinatбlis halбlozбs = szьlйs elхtti mйhen belьli halбl elhalбs + zgodaj ъjszьlцtt halбl spodaj + szьlйs) jelentхs csцkkenйsйt, elsхsorban na ъjszьlцtt (na szьletйst kцvetх belьli 168 уrбn ) in število umrlih med rojstvi.
Žal pri intrauterini (intrauterini) smrti ploda ni bilo opaziti bistvenega premika. Medtem se je na Madžarskem število perinatalnih smrti od leta 1989 do 2012 zmanjšalo s 14,91 tisoč na 6,81 tisoč, medtem ko se je število materničnih smrti s 6,29 tisoč na samo 4,5 tisoč.
Zaradi tega se je delež intrauterine smrti v perinatalni smrti znatno povečal. Danes je v razvitih državah približno dve tretjini perinatalnih smrti intrauterine smrti.

Intrauterina umrljivost na perinatalni umrljivosti na Madžarskem

Ministrstvo za človeške vire, državni sekretar za zdravje in Program "Fetalni glas" "Telekardiotokografija" je na začetku ustanovitve po obsežnem strokovnem posvetovanju prejela obsežno usposabljanje.
Na številnih področjih telemedicina pomaga zdravstveni oskrbi prebivalstva, predvsem pri diagnostiki. V nosečniški oskrbi drugod po svetu ni znanega postopka, podobnega programu "Fetal Voice", zato podpiramo madžarsko, inovativno metodo, ki ljubi in dojenčku, rojenemu v popolni varnosti, pomaga. Human Erхforrбsok Minisztйriuma, Egйszsйgьgyйrt Felelхs Бllamtitkбrsбga strokovni Kollйgium Szьlйszet йs Nхgyуgyбszat, Asszisztбlt Reprodukciу Branch йs illetйkes egйszsйgьgyi hatуsбgok vйlemйnye alapjбn kezdemйnyezte za "polno cardiotocogrбfia" strokovno minimumfeltйteleinek elkйszнtйsйt йs цnбllу szakmakуd megjelenйsйt.
"Tele-kardiotokografija" kaže enake rezultate testov kot bolnišnični in specialistični CTG pregledi, z izjemo, da lahko noseča mati to stori kadar koli v svojem domu, ne da bi ji bilo treba imeti krvi. Ministrstvo meni, da ta inovativna madžarska metoda s pravno podporo spodbuja zaščito plodovega življenja.

"Telekardiotokografija" je več kot poklic

Dr. István Takács je dejal, da je kardiotokografija (CTG) diagnostično orodje poroda, ki je zdaj klasično. Njegova dva načina uporabe vključujeta CTG spremljanje med porodom in test NST (Non Stres Test) -CTG (Cardiotocography), opravljen v zadnjih tednih nosečnosti. "Telekardiotokografija" je sodobna uporaba običajne metode testiranja.

Zakaj je v maternični stiski težko opaziti plod?

 • V večini primerov v maternici niti pri materi niti v bližini ni zaznati znakov nevarnosti za plod.
 • S smrtjo ploda nosečnosti niso le ranljivi (npr. Diabetes, visok krvni tlak). Poleg tega je pričakovanje brez tveganja deležno manj pozornosti, ker mati in njeno okolje ne upoštevata grožnje.
 • Večinoma je v težavah dom ladje.
 • Obstaja povezava med zgodnjim rojstvom in socialnimi razmerami, ne pa tudi pri smrti ploda.

 • Primerjava klasičnega CTG, ki se uporablja v kontracepcijski negi, in "telekardiotokografije", ki se uporablja v programu "Fetal Voice":

  Klasični CTG pregled v trenutni negi

  Pričakovana mati gre v negovalni center ali bolnišnico, počaka, odpove CTG, najde poročilo in se nato vrne domov. Za pregled in s tem povezana potovanja lahko traja do pol dneva.
  Fetalno palpacijo srca zaznamo s tehniko ultrazvoka / doplerja. (Valove, ki se odbijajo od srca, zazna in oblikuje zvok.) Ultrazvok lahko uporablja samo specialist in samo za medicinske namene! Zato bolnišničnega CTG ni mogoče uporabljati doma. Po podatkih ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) "ultrazvok lahko rahlo segreje tkiva in povzroči nastanek zelo majhnih mehurčkov." Nastajanje mehurčkov in dolgoročni učinki zgage niso znani.
  Po trenutno veljavnem protokolu za nego nosečnosti je ambulantni CTG pregled potreben enkrat na teden od 38. tedna, vsak drugi teden od 40. tedna in od prvega tedna do 41. Na ta način lahko običajna nosečnost uporabimo za ugotovitev stanja ploda iz 2-3 preiskav CTG.
  Najdba CTG je na papirju, težko jo je pridobiti, ni težnje po testiranju, različni iskalci (pravna in poklicna odgovornost). Pogostost tedenskih pregledov je neustrezna za pravočasno odkrivanje nevarnosti, vsakodnevna hospitalizacija pa je neizvedljiva. V oskrbi je 4,7 tisoč smrtnih primerov znotraj maternice.
  Med letoma 2007 in 2012 je bilo pri nas 541.826 živorojenih otrok. V istem obdobju je bilo v maternici v tednih pred porodom izgubljenih 2533 plodov. V povprečju vsako leto umre 422 ljudi! Edina rešitev bi lahko bila vsakodnevna preiskava CTG, ki na tradicionalen način ni izvedljiva ali pa ima težave. Leta 2014 je bilo v madžarski zaporni službi opravljenih 260.000 preiskav CTG (podatki OEP) za 91.500 po rojstvu. V letu 2014 je bilo opravljenih povprečno 2,8 otroških izvidov CTG! En izpit za CTG je 20 minut (uporaba + priprava 15 minut več). Letna zmogljivost je madžarskega zdravstva 151.667 unč. Stroški so: eь. plače delavcev, poraba naročil, režijski stroji, pripomočki in potrošni material (blazina, občutljiv papir, UH gel in kapuca). CTG izpit za zdravje Madžarske bo stal približno 10 000 HUF (ocenjeni podatki).

  "Telekardiotokografija" v oddaji "Fetalni glas"

  Pričakovana mati je kadar koli doma udobno in čaka na poročilo (v sms-jih) in celotno sliko, ki jo je potrdil specialist (prek e-pošte ali osebnega portala). Test traja 20 minut v času, ki ga izbere pacient.
  Občutljivost srčnega utripa ploda je akustično popolnoma odsotna (pravi občutek glasu). Brez bioloških tveganj! (Načeloma jo bodoča mati lahko vidi cel dan.) Medicinski pripomoček s certifikatom Evropske uniU (CE), ki ga lahko uporabljate sami v svojem (domačem) domu. Trenutno je na svetu samo ena taka naprava, ki je madžarski razvijalec! S to napravo spremljamo program "Fetal Voice". Klasična in "telekardiotokografija" mati med nosečnostjo sliši srčni utrip ploda.
  V programu "Fetal Voice" telekardiotokografija omogoča bolnikom, da od 28. tedna nosečnosti vsak dan preverjajo stanje ploda. Če boste zahtevali storitev le od 32. tedna do rojstva, boste še vedno imeli vsaj 60 CTG-jev!
  Elektronsko, natančno dokumentirano minutno poročilo (sms poročilo mami, popolno slikovno poročilo preko e-pošte ali osebnega portala).
  Lahko ga natisnete, pridobite in delite z lečečim zdravnikom kadar koli. Opazite spremembo trenda v stanju vašega dojenčka.
  Do danes je več kot 1.750 posameznikov zahtevalo nosečnost v 32. tednu ali pozneje za spremljanje ploda na domu. Fetalne umrljivosti v tej skupini ni bilo. Na podlagi nacionalnih podatkov približno Morali bi izgubiti 7 otrok v skupini s pomočjo domačega monitorja. V 6 primerih je ta storitev ali skrb izkazala, da rešuje otrokovo življenje, v dveh primerih pa materino življenje.
  "Telekardiotokografija" ne obremenjuje zdravstvenega sistema, ker je noseča mati doma in v središču (kar je tudi z vidika odpiranja pomembno). Tudi s "tele-kardiotokografijo" ni mogoče rešiti zarodka, vendar bi z domačo uporabo lahko prišlo do 70-80% smrti ploda (ocenjeni podatki). To je približno Potreben bi bil proračun v višini 5-6 milijard dolarjev (po ocenah).

  O programu


  Cilj programa "Fetal Voice" je pravočasno prepoznati vaše stanje, ki ogroža življenje ploda, in posledično poročati o materi in zdravniku.

  Bajcsy-Zsilinszky Kuhrzhz se je med prvimi pridružila programu "Fetal Voice"

  Kot je pojasnil dr. Attila Bodnbr, je Bajcsy-Zsilinszky Kurzhaz in vrstni red 240.000 prebivalskih območij odgovoren za rekreacijo in obrt. V naši ustanovi se vsako leto zgodi skoraj 2000 rojstev. Neprestano razvijamo svoje bolnišnične storitve in menimo, da je to prednostna naloga na področju babištva.
  "Telekarditokografija" bodoči materi olajša pregled CTG, ker lahko opravi pregled doma in pomaga negovalcu pri delu, saj ugotovitve CTG pacientu lahko da tudi pacient. V programu "Fetalni glas" osrednja ugotovitev olajša zdravnika in mu nudi strokovno podporo.
  Vsak trenutek ne more biti zdravnik, ki bi spremljal stanje vašega dojenčka, "telekardiotokografija" pa na tem področju lahko pomeni napako.
  Center redov Bajcsy-Zsilinszky Kurzhaz se je pridružil programu "Fetal Voice", da bi bil dostopen komedijantom, ki skrbijo spremljanje doma szolgбltatбst. Telekardiotokografija ne samo, da pomeni strokovno priznanje postopka, ampak lahko tudi socialni varnosti omogoči, da na primer sprejme nekatere pogoje vaše nosečnosti. ogrožene nosečnice.
  Natančneje, "telekardiotokografija".
  Vir fotografij: magzathangja.hu  Komentarji:

  1. Fenyang

   Strinjam se s tabo, hvala za razlago. Kot vedno, vsi samo briljantni.

  2. Julkree

   Excuse for that I interfere... here recently. Toda ta tema mi je zelo blizu. Lahko pomagam pri odgovoru. Napišite v PM.

  3. Llyr

   Nimate prav. Pogovorimo. Pišite mi v PM, komunicirali bomo.

  4. Aethelmaere

   da, da, da, da vidimo

  5. Trumen

   Propertyman

  6. Stanford

   V njem je nekaj tudi zame, zdi se, da je dobra ideja. Strinjam se s tabo.  Napišite sporočilo